welcome to nilbog

Jul 26
Jul 26
Jul 26
Jul 25

M E R C U R Y P O W E R M A K E U P!

Jul 25
Jul 25
Jul 25
Jul 25
Jul 25
jthenr-comics-vault:

COMIC BOOK CLOSE UP
P S Y L O C K EUncanny X-Men #261 (May 1990)Marc Silvestri (pencils) Dan Green (inks) & Mike Rockwitz (colors)

jthenr-comics-vault:

COMIC BOOK CLOSE UP

P S Y L O C K E
Uncanny X-Men #261 (May 1990)
Marc Silvestri (pencils) Dan Green (inks) & Mike Rockwitz (colors)

Jul 25
Jul 24
Jul 24
Jul 24
Jul 23
Jul 23